+45 97 87 25 25 post@hvidbjerghus.dk
om os

Daglig​dagen

Dagligdagen 

 

Dagligdagen består blandet andet af læring i daglig livsførelse såsom madlavning, hygiejne, rengøring, tøjvask o.lign. (ADL opgaver)

Som er en del af fællesskabet i huset er beboerne medbestemmende i forhold til de ugentlige madplaner, fælles indkøb o.lign. 

Vores dagsbeskæftigelse “Værket” danner ramme om aktivitets- og smaværstilbud §103 fra kl. 09.30 – 14.30 i hverdagene. Her kan beboerne deltage i beskæftigelsesaktiviteter der er tilrettelagt ønsker, drømme, målsætninger og interesser indenfor beskæftigelse.  

Beboerne har i høj grad et medansvar for at dagligdagen fungerer. De praktiske gøremål i dagligdagen er alles ansvar og kan omhandle mange forskellige typer arbejdsopgaver i vedligeholdelses af fælles arealerne.

Ved planlægning af dagens opgaver tages der altid udgangspunkt i den enkeltes aktuelle ressourcer og kompetencer, således at opgaverne tilrettelægges overskueligt for borgeren med henblik på at denne oplever succes i opgaven. Dette er vigtigt, idet succesoplevelser i praktiske opgaver udvikler og styrker borgerens selvfølelse, selvværd samt praktiske færdigheder.

I borgerens fritid respekterer vi behovet for privatliv, med støtte og guidning til at borgeren er aktiv i at udvikle og bruge egne ressourcer i fritidsaktiviteter.

Vores daglige struktur bygger på faste

tidspunkter for:

  • Hvornår gør man personligt toilette – Hygiejne
  • Hvornår man udfører praktiske gøremål – Arbejdsliv/Beskæftigelse
  • Hvornår dagens måltider indtages – Sundhed
  • Hvornår der er besøg i huset eller deltages i aktiviteter uden for huset – Fritidsliv
  • Hvornår der er mulighed for at gå på eget værelse – Privatliv/ro
  • Hvornår går man til ro – Hvile/søvn

​Borgeren har én ugentlig “hjemmedag” – ADL træning, hvor borgeren støttes og vejledes i tøjvask, rengøring af eget værelse samt fællesarealer. Derudover har beboerne muligheden for at være en aktiv del i tilberedning af måltider, og oprydning efterfølgende.

Fast 2 gange ugentlig er der indkøb af dagligvarer samt mulighed for at gøre personlige indkøb.

Borgerinddragelse

Vi har skemalagt ét ugentligt beboermøde, hvor beboerne har muligheden for at komme med ønsker for ugens forløb, madønsker, aktiviteter og ture ud af huset.
Ligeledes planlægges dagen om morgen til fælles morgenmad for afdelingen.

Der oprettes fra tid til anden aktivitetsgrupper, bestående af beboerne samt personale. Disse grupper kan f.eks have til opgave at arrangere ferietur, foredrag, motionsaftener o.a.